Miles - werkuitslagen

 

Jaar
2022-heden jachtpraktijk Nederland, Engeland, Schotland, Frankrijk,
2023 1e owt novice Dongen; 2e owt novice Simonshaven; 2e owt novice Zeeland, 2e owt novice Hengelo; 5e owt novice St Nicolaasga; SJP A 96/100 2e plaats; SJP A 91/100 1e plaats (gedeeld)
2022 OWT Starters, 2e, OWT Starters 3e, OWT Starters 4e, OWT Finale 6e, SJP B