Probleemoplossing

In de loop der jaren ben ik goed geworden in het "lezen" van hond en baas. Ik kan vrij snel analyseren waar de schoen wringt wanneer voorjagers tegen een probleem aanlopen. Ik vind het fijn wanneer ik dat probleem kan helpen oplossen.  Denk aan wisselen, onvoldoende steadyness, matig heelwork, problemen met lijnen, waterwerk of slepen.

We werken in een één  op één setting aan de aanpak van het probleem.  Soms is één sessie al voldoende om voorlopig vrolijk verder te kunnen, soms zijn er meerdere sessies nodig.

U kunt hierover telefonisch contact met mij opnemen 06 26 476 076